Main menu

mark2

Nieuwjaarsborrel: Wat willen de bewoners in 2017?

hof32017
Dit jaar was er geen zomerfeest in de tuin of restaurant maar een nieuwjaarsborrel bij BORRL Kitchen in de Plantagekerkstraat. Klein, intiem, donker en gezellig.....

Add a comment Lees meer: Nieuwjaarsborrel: Wat willen de bewoners in 2017?

De VvE van Hof 3 staat er goed voor

zaal
De Vereniging van Eigenaren van Hof 3 heeft een nieuwe voorzitter: Marijn Gilissen. Op haar eerste officiële vergadering pakte zij meteen voortvarend de voorzittershamer ter hand. En zorgde er vriendelijk, maar doortastend, voor dat de jaarvergadering, die begin maart in de Volksuniversiteit gehouden werd, vlot en soepel verliep.

Add a comment Lees meer: De VvE van Hof 3 staat er goed voor

VERSLAG 2015 VAN HET BESTUUR VAN DE VvE MARKENHOVEN HOF 3

bestuurhof3Verslag2015

Allereerst wenst het bestuur alle eigenaren en/of bewoners van Hof 3 een voorspoedig 2016 met volop woonplezier!

Add a comment Lees meer: VERSLAG 2015 VAN HET BESTUUR VAN DE VvE MARKENHOVEN HOF 3

Wat een bende!

Grof1
Wie maakt er toch zo’n zootje van?

Als je buurman op vrijdagmiddag zijn oude keuken langs de kant van de weg zet, snel je dan snel naar buiten en vraag je of hij zijn rotzooi binnen wil houden totdat op maandagochtend de reiniging langskomt? En informeer je tegelijkertijd even of hij dat hele pakket wel bij het grof vuil heeft aangemeld (eerst een afspraak maken via telefoonnummer 14020, of 020 256 3555)?

Add a comment Lees meer: Wat een bende!

Burenfeest hof 3

 

borrela

 

Het was gezellig, niet zo heel erg druk en het eten was verrukkelijk, de laatste zaterdag van september. Toch jammer toch dat niet meer bewoners van Hof 3 naar het traditionele eind- van- de- zomer- feest gaan.

 

Add a comment Lees meer: Burenfeest hof 3

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie