Main menu

mark2

Snelle vergadering met nieuwe bestuursleden

Zelden verliep een vergadering zo snel en aangenaam als de laatste jaarvergadering van Hof 3. Voorzitter Merijn Gillissen hield op haar laatste vergadering de touwtjes strak in handen en stond toch iedereen vriendelijk te woord.


Het blijft jammer dat niet alle bewoners van de 83 appartementen in ons hof de moeite te nemen iemand te machtigen als zij zelf niet kunnen stemmen. Een tweede stemming kost ons allemaal geld. Gelukkig werd het quorum wel gehaald, maar het was op het nippertje! De vergadering, die deze keer plaats had in de synagoge in de Uilenburgerstraat, was ook matig bezocht.

 

Niet plukken
Omdat niet iedereen het jaarverslag (zie elders op deze site) gelezen had, las de voorzitter dat voor. Daaruit haalde zij een quote van de tuincommissie: ‘Geen takken plukken en niet schaatsen op de vijver’. In het jaarverslag staat in een notendop wat er in 2017 zoal gebeurd is. En dat is toch heel wat!

Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. Wel kwam er de vraag of de audio intercom, die erg prijzig is, wellicht toch geplaatst kan worden. Dat is een punt voor het nieuwe bestuur. Voor zowel de voorzitter als de penningmeester, Annette van der Meijs, was dit de laatste bestuursvergadering.


Kosten laag, inspanning hoog
De kascommissie, Ben Verstegen en Ruud Elshoff, had nauwgezet de boeken bestudeerd. Ben gaf een korte toelichting. De administratie en de jaarrekening geven een betrouwbaar beeld. De kosten zijn ook in 2017 zo laag mogelijk gehouden en de inspanningen van het bestuur daarentegen waren hoog. Er werd dan ook soepel decharge verleend. Wel maakte Ben nog de kanttekening, dat hij graag op elke rekening zou willen zien waarom het bestuur van Hof 3 die nota zou moeten betalen.

Daar kan hij nu zelf scherp op toezien want Ben is onze nieuwe penningmeester. Zie elders op deze site voor een nadere kennismaking.


Nauwgezette Annette
Annette van der Meijs lichtte, nauwgezet als altijd, voor de laatste keer de boeken toe. Op de balans, ‘het belangrijkste papiertje’ staat 204.000 euro. De begroting is goed aangehouden voor het onderhoud is slechts 2.000 euro meer uitgegeven. Namelijk 23.000 in plaats van 25.000 euro. Voor het onderhoud is geen geld uit de reserve gehaald. We sparen door tot het jaar 2020 als er groot onderhoud, zoals het dak, op de agenda staat.


Financiën op orde
Douwe Feenstra lichtte de jaarrekeningen toe wegens stemproblemen van penningmeester Annette van der Meijs. In grote lijnen is de realisatie in 2017 in de buurt gebleven van de begroting. Er zijn weinig afwijkingen en het vermogen is gegroeid conform de planning. Aan de inkomsten kant verloopt alles soepel. De VVE leden zijn trouwe betalers van de servicekosten. Er zijn zelfs enkele leden die vooruit betalen.


Hof 3 ValkenburgerstraatDe prijzen van de huizen worden torenhoogMeer reserve
De reserves zijn toegenomen van Euro 162.447 tot Euro 204.145 (VVE 539) en van Euro 229.427 tot 250.186 (VVE 541). Aan de uitgaven kant zijn de kosten voor elektra afgenomen (-/- Euro 2.500) terwijl de kosten voor de liften hoger (+/+ 3.000) uitgevallen zijn dan begroot. Voor groot onderhoud (vervanging verouderde deuraandrijving van lift) is Euro 3.025 uitgegeven ten laste van de reserve.

De begrotingen voor 2018 zijn licht hoger dan die van 2017. De bijdrage aan de overkoepelende VVE Markenhoven neemt toe met Euro 7.000 en de kosten van de technische begeleiding nemen toe met Euro 3.200 vanwege de overstap naar Bicaro. Ook worden de uitgaven voor de tuin verhoogd met 700 euro.

 

Onderhoud in andere handen
Stedeplan had te kennen gegeven niet langer voor Hof 3 te willen werken. Dat kwam eigenlijk wel goed uit want het bestuur was niet echt enthousiast over hun prestaties. Na een grondige zoektocht en vergelijking van vier potentiële kandidaten kwam als opvolger de firma Bicaro uit de bus. Dit bedrijf werkt tot volle tevredenheid ook voor de hoven 1 en 2. Voor meer informatie zie het interview met eigenaar en contactpersoon Marcel van Horssen elders op deze site.


Klaterend applaus
Tot slot van deze vergadering was er een luid en welgemeend applaus voor de vertrekkende bestuursleden. Zowel de voorzitter, Merijn Gillissen, als de penningmeester, Annette van der Meijs traden af. Zij worden opgevolgd door Dirk van Zonderen, die voorzitter wordt, en Ben Verstegen die de financiën van ons hof gaat beheren. Ook Ben en Dirk worden elders op de site voorgesteld.

Viezer in ValkenburgerstraatHet wordt steeds drukker en viezer in de Valkenburgerstraat. Iets waar de nieuwe voorzitter graag iets wil doen.

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie