Main menu

mark2

Voortgang verbetering Valkenburgerstraat

plantjes2

Medewerkers van de gemeente hebben een voorlopig onderzoeks- en uitvoeringsplan opgesteld om de situatie in de Valkenburgerstraat te verbeteren.


Het ziet er naar uit dat er wat aan vergroening gedaan gaat worden langs de tunnelwanden ter hoogte van de Foeliestraat en dat er meer groen in de Valkenburgerstraat zelf komt. Ook het vergroenen van gevels en daken van de nieuwe hotels en de brandweer wordt gestimuleerd en ondersteund.


Onze buurt is behoorlijk ingewikkeld qua infrastructuur - met heel veel verkeer (de laatste tijd steeds meer door afsluitingen elders in de stad) en een luchtkwaliteit die verbeterd moet worden, uit alle metingen blijkt dat de normen worden overschreden.


Omdat er veel ontwikkelingen in de omgeving zijn die onze situatie beïnvloeden, kunnen er niet zo maar grote stappen worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de noord zuidlijn die in 2018 operationeel wordt en ‘de knip’ op de Prins Hendrikkade. Als de knip gemaakt is, wordt het verkeer achter het Centraal Station omgeleid. Maar ook de verkiezingen (met misschien wel een nieuwe wethouder verkeer) spelen een rol in deze ontwikkelingen.


Ondertussen wordt er wel gekeken wat planten en lucht verbeterende apparatuur zou kunnen doen en het elektrisch verkeer gestimuleerd.

Uiteindelijk verbetert alles. De Prins Hendrikkade, de Oostenburgergracht, het Marine terrein, het Waterlooplein en de Weesperstraat (met het namen monument) ze worden allemaal aangepakt. Dus kan de verbetering van de Valkenburgerstraat niet uitblijven.


Het helpt als we als buurtbewoners actief betrokken blijven en meepraten; dan houden we iedereen op scherp! Wil je meer wil weten: mail naar Manu Hartsuyker via

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie