Main menu

pgvk

Onderaan treft u parkeerplekken die via de site www.parkeeplekken.nl te huur worden aangeboden in het complex Markenhoven dan wel garages in de nabije omgeving. Het plaatsen van advertenties op die site is gratis. U treft bijvoorbeeld ook een voobeeldhuurcontract aan op die site onder (hoe werkt het). Gebruik die site om uw aanbod breder naar buiten toe bekend te maken.

Spelregels bij het verhuren van een parkeeplek in de bewonersparkeergarage Markenhoven (-1)

Eigenaren mogen hun parkeerplek verhuren aan bewoners of niet bewoners van het complex Markenhoven. Bewoners kunnen de gararage te voet betreden door het portiek van hun apartementencomplex. Niet bewoners dienen geen sleutel te krijgen van welke deur dan ook in het complex. De toegangspas voor de garage geeft namelijk ook toe-/uitgang tot/uit de gargage te voet. Ga daarvoor naar de portiersloge aan de Anne Franstraat en loop de deur door en ga de trap naar beneden. Op de -1 treft u de in- en uitgangsdeur van de bewonersgarage. De pas geeft toegang door deze tegen de lezer te houden.

uitgangAF


Daarnaast dienen de huurders zich te houden aan de afspraken gemaakt binnen de VVE, zoals een item per parkeerplek, geen fietsen in de garage/op de parkeerplek, geen rommel etc. Neem dat op in uw contract en laat de huurderverklaring (verklaring te teken bij verhuur van de parkeerplek door eigenaar en huurder. Deze getekende verklaring dient opgestuurd te worden aan Newomij)! Bij problemen met uw huurder kunt u immers alleen op de met hen gemaakte afspraken terugvallen. Het bestuur staat buiten die afspraken. U blijft aansprakelijk.