Main menu

mark2

Hof 3 nieuwe penningmeester

BenBen Verstegen neemt het over van penningmeester Annette van der Meijs

 

Nieuwe penningmeester:
‘Goed onderhouden pand tegen redelijke kosten’
 

 

Hoera! We hebben een nieuwe penningmeester. En wat voor één. Ben Verstegen (63), een man met een indrukwekkende financiële achtergrond. Een korte introductie.

 

Wie is Ben, Ben?
‘Ben is een Limburger die voor zijn studie geschiedenis midden jaren zeventig naar Amsterdam is verhuisd. Nu woon ik samen met Francine in de Rapenburgerstraat. We hebben twee geweldige zonen en twee prachtige kleindochters.’

Hoe lang woon je hier al en waarom heb je ervoor gekozen in het centrum van Amsterdam te gaan wonen?
‘Ik ben nog een van de eerste bewoners van hof 3. Ik ben in het centrum van Amsterdam gaan wonen omdat ik geniet van de historische omgeving en allerlei voorzieningen zoals musea, bioscopen en Artis op loopafstand.’

 

Wat is je beroep?
‘Ik heb zeven jaar als intern controleur op het Stadhuis gewerkt. Maar per 1 mei ben ik internal auditor bij de nieuwe afdeling Interne Audit die toeziet op de financiën en de rechtmatigheid van de door de gemeente uitgevoerde taken. Daarvoor heb ik twintig jaar bij de ING gewerkt.’


Waarom ben je penningmeester geworden?

‘Eigenlijk omdat er regelmatig een beroep op mij is gedaan een bijdrage aan onze VvE te leveren. Nadat ik een bestuursvergadering had bijgewoond, ging ik over de streep. Het lag natuurlijk voor de hand dat ik penningmeester werd, gezien mijn achtergrond en omdat ik net vier jaar in de kascommissie heb gezeten. Ik stond niet te springen om dit te gaan doen, maar de eerste ervaringen met mijn medebestuursleden zijn heel positief.’

 

Hoe ga je het aanpakken?
‘Ik zie als mijn voornaamste taak de financiën van onze VvE zo goed mogelijk op orde te houden zodat we voor de langere termijn verzekerd zijn van een goed onderhouden pand tegen redelijke kosten.’

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie