Main menu

mark2

Iedereen energielabel C

EL
Alle bewoners hebben onlangs een brief gehad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daarin werd het voorlopige energielabel voor de woningen toegekend. Iedereen in hof 3 heeft label C toegewezen gekregen. Dat betekent dat het huis energiezuiniger is dan gemiddeld.

Add a comment Lees meer: Iedereen energielabel C

Markenhoven voert actie voor gezonde lucht

Wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) wil haast maken met het streven naar schonere lucht. Zo wordt (pas!) in 2017 de vieze bestelauto uit de binnenstad geweerd. Dat wordt wel hoog tijd, want vooral de Valkenburgerstraat heeft last van luchtverontreiniging.

Add a comment Lees meer: Markenhoven voert actie voor gezonde lucht

SAMEN HOUDEN WE HOF 3 OP ORDE!

HOF3jul600

Deze zomer heeft het bestuur op verzoek van de Algemene Vergadering van Eigenaren VanBladel VastgoedAdvies opdracht gegeven tot een grondige evaluatie en actualisatie van het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).

Add a comment Lees meer: SAMEN HOUDEN WE HOF 3 OP ORDE!

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie