Main menu

mark2

Jaarverslag 2017 Bestuur VvE Markenhoven Hof 3

bestuurhof3Verslag2017

VergroeningDe vergroening van de Valkenburgerstraat schiet voor geen meter op. Het was voor het bestuur een rustig jaar. Een jaar dat wel geanimeerd begon met de nieuwjaarsborrel bij de Amsterdam Borrl Kitchen. Hot item was de vergroening van de buurt om zo de luchtverontreiniging, die vooral in de Valkenburgerstraat de normen overschrijdt, te lijf te gaan. Maar er werden ook allerlei suggesties voor verbetering van Hof 3 gedaan en de eerste ideeën voor een zomerborrel werden gesmeed. Een vrolijke start van het nieuwe jaar.


Nieuwe technische man

Tijdens de algemene ledenvergadering in De Halve Wereld op 6 april is er afscheid genomen van twee hooggewaardeerde bestuursleden: Rogier Sterkenburgh en XXXXXXXXXXXXXXXX . Technisch man Rogier kon zijn portefeuille meteen overdragen aan Piet Dekker, die al zitting had in het bestuur en al had laten zien dat hij op technisch gebied van de hoed en de rand weet.

 

Beloftes waargemaakt
Tijdens de vergadering liet het bestuur zien dat het zich aan haar beloftes houdt:

  • De stukken op de site van de Newomij zijn inzichtelijker;
  • de presentatie van de jaarstukken is duidelijker;
  • het schilderwerk wordt correct uitgevoerd (zonder kleur- en structuurverschil);
  • het onderhoud aan de liften is nauwlettend gevolgd;
  • er is een onderzoek naar vervanging van de intercomsystemen gedaan. Voor deze onvoorziene kostenpost is nu nog niet voldoende geld, zodat de vervanging volgens het meerjarenonderhoudsplan pas in 2020 aan de orde is. Het bestuur gaat wel samen met Bicaro uitzoeken welke opties geschikt en betaalbaar zijn. Zodat er alvast een plan gemaakt kan worden.


Tuin Hof 3De tuin staat er weer prachtig bij, met dank aan de tuincommissie. Het onderhoud viel iets duurder uit omdat de algengroei op het pad verwijderd werd. Klein paradijs

Een belangrijke groep voor Hof 3 is de tuincommissie, die er samen met de hovenier onvermoeibaar voor zorgt dat de binnentuin een klein paradijs blijft. Dankzij het warme weer bleef de tuin dit jaar nog langer mooi. De hovenier heeft het tuinpad gereinigd en ontmost, waardoor het gevaar voor uitglijden is geweken. Door de algengroei op het pad vielen de kosten voor de tuin dit jaar een paar honderd euro hoger uit.

De commissie bestaat uit Truus Offereins, Anneke Bongenaar, Joke Brugman en voorzitter José Otte.

Regelmatig ondersteunen bewoners met hand en spandiensten het werk van de commissie. Zo verwijderen Jan en Arend regelmatig het blad uit de vijver. Ook helpen? Mail:


Feest in eigen tuin

De zomerborrel in de binnentuin was dankzij de inzet van Myra Kroese en Anouska Jansen een groot succes Veel feestgangers vonden hun eigen tuin een geweldige locatie! Zin om dit jaar te helpen met het feest? Graag!


Samen met de buren

Hof 3 is voor een aantal zaken onderdeel van het bestuur van de VvE Markenhoven 7 Gebouwen (Hof 1, 2 en 3 en Stadsvilla’s A, B, C en D). Dit overkoepelende bestuur draagt conform de splitsingsakte zorg voor de hydroforen, het buitenschilderwerk, de opstalverzekering en het elektriciteitshuisje tussen de appartementen en de parkeergarage.

Uiteraard overlegt het bestuur van Hof 3 regelmatig met de andere besturen en neemt met belangstelling kennis van initiatieven van de buren.

Hof 1 stelt een nieuw sleutel- en sluitplan op en onderzoekt onder meer de voor- en nadelen van een elektronische sleutel. Dit bestuur heeft ook een onafhankelijk bureau opgedragen de verdeling van de kosten van de elektriciteit tussen de VvE en verhuurder Stadgenoot te onderzoeken. Het bleek dat Stadgenoot te weinig betaalde. Hof 3 gaat nu ook uitzoeken of deze verdeling wel klopt. De verdeling voor ons hof is complexer, omdat de kosten ook met Stadsvilla D gedeeld worden. Wordt vervolgd.


Dag Stedeplan! Welkom Bicaro!

De dienstverlening door Stedeplan verliep voor beide partijen niet naar wens. Stedeplan is meer gericht op de combinatie van technisch en financieel beheer. Hof 3 heeft, net als de andere Hoven en de Stadsvilla's, voor het financieel beheer een contract met Newomij (voorheen Bank voor de Bouwnijverheid). Stedeplan verzocht ons per 1-1-2018 de overeenkomst te beëindigen. Het bestuur heeft vervolgens bij vier beheerbedrijven offertes aangevraagd, waarop slechts twee partijen reageerden. Op basis van zorgvuldig opgestelde criteria heeft het bestuur Bicaro geselecteerd. Bicaro verzorgt al het technisch beheer voor Hof 1, Hof 2 en de Stadsvilla's.


In de lift?

De relatie met OTIS vergt net als in voorgaande jaren veel tijd en energie van het bestuur. Zowel het afhandelen van storingsmeldingen als het controleren van de facturering verloopt helaas verre van soepel. Het contract met OTIS loopt tot eind 2019, het bestuur zal tijdig de relatie met OTIS evalueren en zo nodig de overeenkomst beëindigen.


adeleAdèle Stuijfzand (secretaris) en Piet Dekker (technische man) blijven gelukkig nog in het bestuur. Hoewel Adèle het eigenlijk wel mooi geweest vindt en hoopt dat er zich dit jaar een opvolger meldt. Nijpende kwestie: bestuursleden gezocht

Twee bestuursleden gaven dit jaar aan, tijdens de algemene ledenvergadering op 28 maart 2018, hun functie neer te leggen: Marijn Gillissen, voorzitter, en Annette van der Meijs, penningmeester. Het bestuur heeft zorgwekkend veel tijd moeten besteden aan het werven van opvolgers. Dit is gelukkig weer gelukt. Dirk van Zonderen zei tijdens het tuinfeest spontaan dat hij met alle plezier voorzitter wil worden En Ben Verstegen stelt zich beschikbaar als penningmeester. Op de algemene ledenvergadering op 28 maart kunnen beiden gekozen worden.


Adèle wil ook graag het bestuur verlaten, dus we zijn nog op zoek naar een secretaris. Hopelijk lukt het om ook hiervoor een andere bewoner te enthousiasmeren.


Anders moet een bureau in de arm genomen worden om het bestuurswerk te verzorgen, wat forse financiële consequenties heeft.

Normen luchtvervuilingDe normen voor luchtverontreiniging worden nog steeds overschreden. Allemaal weer te paard?

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie