Main menu

mark2

Hof 3 nieuwe voorzitter

DirkBedankt Marijn, welkom Dirk!


Nieuwe voorzitter:
‘Spreek me gewoon aan als je me tegenkomt’


Driedubbel hoera! We hebben niet alleen een nieuwe penningmeester, maar ook een nieuwe voorzitter. Dirk van Zonderen, een man met een schat aan bestuurlijke ervaring.

 

Wie is Dirk, Dirk?
‘Dirk van Zonderen is een man van 66, die sinds juni 2017 gepensioneerd is maar wiens agenda nog steeds vrij vol is. Ik woon met mijn vrouw Edda aan de Valkenburgerstraat. We zijn bewoners van het eerste uur, te weten april 1998. Mijn vrouw heeft die eerste jaren trouwens ook in het bestuur gezeten. We hebben een zoon van 38 die al heel lang de deur uit is, maar die we gelukkig nog vaak zien.’


Wat deed je voor je pensionering Dirk?

‘Ik ben zo’n dertig jaar directeur van het Witte Theater in IJmuiden geweest. Daarvoor en daarna heb ik bij de gemeente Velsen gewerkt bij Cultuur en bij Economische zaken.’


Woon je hier nog steeds met plezier?

Jazeker! Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Zo zag ik de Valkenburgerstraat graag een stuk schoner en veiliger.  Binnen het bestuur zet ik mij vooral in voor een goed onderhoud van Hof 3 en een prettige woonomgeving voor alle bewoners.


Waarom ben je voorzitter geworden?

‘Omdat jij (MB auteur van dit stukje) me dat tijdens het tuinfeest vroeg -;). Ik realiseerde me voor die tijd niet dat het tekort aan bestuursleden zo nijpend was. Ik heb momenteel ook wat meer tijd dan toen ik nog werkte en ik zet me graag ergens voor in.’


Ben je goed benaderbaar voor de bewoners?

‘Ja en nee. Gewone vragen kun je beter via de mail stellen. Als het om regulier onderhoud gaat, staat Marcel van Horssen van ons nieuwe onderhoudsbedrijf direct voor je klaar. Hij is nieuw en enthousiast en kent de situatie goed omdat hij ook voor de andere hoven werkt. Voor overleg en ingewikkelde kwesties moet je bij mij, de voorzitter, zijn. Je kunt me altijd mailen. Of spreek me gewoon aan wanneer je me tegenkomt! Dat is eigenlijk wel fijn, want zo leer ik ook meer bewoners kennen!’

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie