Main menu

mark2

Bicaro doet nu onderhoud

MarcelMarcel van Horssen, eigenaar van Bicaro, het nieuwe onderhoudsbedrijf, heeft er zin in!


Eigenaar nieuw onderhoudsbedrijf:
‘Het is nu lastig goede vaklieden te vinden, maar het lukt me elke keer weer wel’

 

Begeleiden
Inspecteren
Controleren
Adviseren
Rapporteren
Ondersteunen


De eigenaar van het bedrijf dat sinds kort het technisch onderhoud van ons hof verzorgt, kent zijn stijlfiguren. Een acrostichon, dat is meestal een gedicht waarvan de beginletters een versregel of een woord vormen: BICARO.

De woorden zijn de werkzaamheden die hij verricht of laat verrichten.

De eigenaar is Marcel van Horssen die graag iets meer over zijn bedrijf vertelt.

 

Je zetelt in Ter Aar maar je werkt hoofdzakelijk in Amsterdam?
‘Twee jaar geleden zijn mijn vriendin Anneke en ik naar Ter Aar verhuisd. We wilden rust en ruimte, een moestuin en een atelier voor mijn vriendin, die naast haar baan ook kunstenaar is (www.annekekunst.nl) en een schuur waar ik lekker kan klussen en rommelen. En ik werk vooral in Amsterdam, voor bijna heel Markenhoven, de drie hoven en drie stadsvilla’s. En het onderhoud voor nog vijftien complexen in Amsterdam.’


Waarvoor kunnen bewoners jou bellen en waarvoor niet?

‘De mensen kunnen contact met me opnemen voor alle onderhoudszaken, Overdag ben ik voor alles bereikbaar, ’s avonds en in het weekeind alleen voor spoedklussen. Zaken als elektra en waterleiding in de eigen woning zijn uiteraard de verantwoordelijkheid van de bewoner. NUON is er voor de stadsverwarming, de AORC voor de verstopte afvoer en Otis voor de liften.’


Hoe regel je de inzet van de verschillende vaklieden?

‘Momenteel met veel moeite. Het is erg druk op ‘de bouwmarkt’ waardoor het lastig is goede mensen snel op locatie te krijgen. Maar het lukt me elke keer weer wel. Doordat ik zelf vaak op locatie ben en het complex daardoor vrij goed ken kan ik makkelijker de juiste vaklieden aansturen. Ik draai, als dat nodig is, ook mijn hand niet om voor een klusje. Maar het lastige werk laat ik aan de specialisten over.’


Hoe is de technische toestand van ons hof?

Hof 3 staat er over het algemeen goed bij, maar doordat het gebouw bijna 20 jaar oud is beginnen er wel kleine ongemakken op te treden. Vaak zijn dat dingen die ook in de andere hoven en villa’s spelen. Zoals de afdichting tussen de dakbedekking en de betonnen muren. Door de leeftijd is de kit die de aansluiting waterdicht moet houden niet meer waterdicht en kan er water onder de dakbedekking sijpelen. De komende tijd wordt de conditie van de dakbedekking en de afdichting beoordeeld en stellen we een plan op om de aansluiting te herstellen of vervangen. Zo hoop ik lekkages te voorkomen.’

 

 

  • Marcel van Horssen, 06 – 504 80 770, , www.bicaro.nl
  • AORC (alleen telefonisch bereikbaar, niet per mail) 020 - 6311331
  • NUON 020 - 5971235
  • Otis 0800 - 0224752

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie