Main menu

mark2

Aangenaam: Marijn Gillissen en

beide
Het bestuur van Hof 3 is versterkt met twee nieuwe bestuursleden. XXXXXXXXXXXXX en Marijn Gillissen, die volgend jaar Adèle Stuijfzand opvolgt als voorzitter. Een kennismaking.

Add a comment Lees meer: Aangenaam: Marijn Gillissen en

Notulen 24 maart 2015

notu1Hier treft u de notulen van de vergadering van eigenaren van hof 3. De vergadering was op 24 maart 2015.

Add a comment Lees meer: Notulen 24 maart 2015

Handleiding lekkage preventie

dumHier onderaan treft u een kleine handleiding hoe u als bewoner van HOF 3 wellicht kunt voorkomen dat er lekkages ontstaan in uw woning.

 

Add a comment Lees meer: Handleiding lekkage preventie

Vrolijke bestuurswisseling VvE Hof 3, maar lekkages baren zorgen

verg

Hans van Zetten maakt zelfs van de saaiste vergadering een feestje. ‘We weten maar verrekt weinig van elkaar’, zo opende hij de jaarvergadering van de VvE van Hof 3 eind maart in de Volksuniversiteit. Waarop hij alle aanwezigen op de hem kenmerkende manier (vriendelijk doch dwingend) verzocht zich even voor te stellen. Een verzoek waar uiteraard iedereen vrolijk gehoor aan gaf.


Vrolijk makend was ook de mededeling van Douwe Feenstra van Newomij (voorheen de Bank voor de Bouwnijverheid) dat het quorum weer was gehaald. Dat kwam niet alleen doordat er veel bewoners aanwezig waren of iemand gemachtigd hadden maar ook ‘grootaandeelhouders’ Stadgenoot (vertegenwoordigde de 20 huurwoningen in het complex) en Generali (het zakelijk vastgoed) waren van de partij.

Add a comment Lees meer: Vrolijke bestuurswisseling VvE Hof 3, maar lekkages baren zorgen

Verhuur aan regels gebonden

TH1
Verschillende appartementen in hof 3 worden verhuurd. Voor koopappartementen is dat toegestaan. Daarvoor is wel een paar regels vastgesteld, dat exact omschreven wordt in artikel 24 van de splitsingsakte van ons complex.

Add a comment Lees meer: Verhuur aan regels gebonden

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie