Main menu

kerstlogoMH2

SAMEN HOUDEN WE HOF 3 OP ORDE!

HOF3jul600

Deze zomer heeft het bestuur op verzoek van de Algemene Vergadering van Eigenaren VanBladel VastgoedAdvies opdracht gegeven tot een grondige evaluatie en actualisatie van het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).


Dat begon met een schouw door, om en op het gehele complex door Richard van Bladel, bestuursleden Annette van der Meijs en Rogier Sterkenburgh en gesteund door eigenaar Cees Geuzebroek. Na alles geregistreerd te hebben in beeld en op papier is er een lijvig rapport verschenen, dat op de bestuursvergadering van 15 oktober uitvoerig is toegelicht. Dit heeft geleid tot een aantal directe actiepunten voor onze onderhoudsbeheerder Stedeplan BV. Ook zijn er directe actiepunten voor u als eigenaar en tenslotte is het onderhoud gepland over 2015 en volgende jaren.


De directe actiepunten die met Stedeplan BV zijn gecommuniceerd zijn:

  1. Vele deurdragers van portieken en trapkokers sluiten niet goed. Die zullen alle worden afgesteld.
  2. De afdichting glasgevel laat los. Dat wordt hersteld.
  3. Op twee plaatsen laat het kitwerk langs ramen los. Dit wordt hersteld.
  4. De hemelwaterafvoer vertoont leksporen. Dit wordt nagezien en zonodig hersteld.
  5. Er is betonbeschadiging geconstateerd. Dit wordt hersteld.

 

Het bestuur vraagt nu uw aandacht voor bevindingen, die actie van U vragen als verantwoordelijke eigenaar.

  1. Sterk vervuilde balkonhekwerk. Vervuiling tast de verf aan! Maak uw balkonhekwerk 1 keer per maand schoon met een sopje. Het is een klein klusje, maar voorkomt hogere onderhoudskosten aan schilderwerk.
  2. Bovenste balkon betonconstructie is vuil aan de binnenzijde. Ook dat vraagt reiniging met een HG product. Doe dat 2 x per jaar. Dat is voldoende. Wel doen!
  3. Een aantal hemelwater doorvoeren zijn vervuild. Daardoor wateroverlast met hevige regelval. Maak putjes en afvoeren tijdig schoon. Ook dat voorkomt veel ellende en kosten.
  4. Beplanting op dakbedekking. NOG STEEDS! Terwijl het bestuur hier al meerdere keren op gewezen heeft. Haal beplanting weg van de dakbedekking. U kunt planten desgewenst op het eigen balkon plaatsen.
  5. Overvloedige plantengroei en fietsen op galarij, die obstakel vormen in vluchtroutes. Houd beplanting kort. Op tijd snoeien. En geen fietsen op plaatsen die de vrije doorgang op galarijen ernstig verstoren. Dit een punt van veiligheid. Het huishoudelijk reglement schrijft voor: geen prive-eigendommen in algemene ruimten.

 

In algemene zin geldt dat terrassen en balkons onderhouden worden door de eigenaren. De onbereikbare plekken door de VvE.
Het bestuur wijst op de verantwoordelijkheid van elke eigenaar (of huurder). Samen houden we HOF 3 op orde.


Hans van Zetten - voorzitter

VVE Hof 3

Hof 3 is een rechthoekig gebouwencomplex van koopwoningen, bedrijven en huurwoningen met in het midden een binnentuin die gelegen is op het dak van de parkeergarage Markenhoven. Het gebouwencomplex ligt NW aan Valkenburgerstraat, NO aan Anne Frankstraat, ZO aan Rapenburgerstraat en ZW aan Koerierstersplein.

De Vereniging van Eigenaren Markenhoven HOF 3 omvat drie subverenigingen, die juridisch integraal met elkaar verbonden zijn. De drie verenigingen zijn:

VvE 541 Koopwoningen. Deze vereniging telt 83 particuliere eigenaren van appartementen. VvE 541 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53074076

VvE 540 Koopwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 541 + Generali Vastgoed B.V. Het is een "tussenvereniging" van VvE 539 en VvE 541. VvE 540 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53885031

VvE 539 Koopwoningen + huurwoningen + bedrijven. Deze vereniging telt 2 eigenaren: VvE 540 + woningcorporatie Stadgenoot. Deze woningcorporatie beheert 20 huurappartementen aan de Rapenburgerstraat. VvE 539 is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53884655

Bestuur VVE Hof 3

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Overige leden van het bestuur verdelen de functies en taken in onderling overleg. Het bestuur laat zich professioneel ondersteunen voor het technische en financieel beheer.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dirk van Zonderen -

Secretaris:
Adèle Stuijfzand

Penningmeester:
Ben Verstegen

Technische zaken:
Piet Dekker -

Technisch beheer
Bicaro, Marcel van Horssen (eigenaar) 06 – 50480 770,
Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar


Administratief beheer

Newomij - Verenigingsbeheerder Douwe Feenstra -email - telefoon 020 – 6732332

Oranje Nassaulaan 21, 1075 AJ Amsterdam
Via Mijn Beheer Online kunnen eigenaren alle relevante informatie van uw vereniging lezen.

 

Tuincommissie
De tuincommissie verzorgt de binnentuin. Voorzitter is José Otte - joseotte@xs4all.nl

 

Klik hier voor meer informatie