Main menu

pgvk

Eerste laadpaal in bewonersgarage

electra11
Een eigenaar heeft als eerste, geheel voor eigen rekening, een laadpunt laten aanleggen voor zijn volledige electrische auto in de bewonersgarage.

 

Al veel eerder had Nuon gekeken wat de mogelijkheden waren. Toen werd gedacht dat vanaf het centrale punt van de invoer stroom kabels getrokken moesten worden om elders laadmogelijkheden te creëren. Nu bleek dat er (onder)groepenkasten (voorheen stoppenkast) voor de stroom in de garage zijn. En zelfs een subgroepkast in de buurt van de parkeerplek van de eigenaar. 

Vandaaruit heeft woensdag 12 april een electricien de stroomkabel naar de parkeerplek van de eigenaar aangelegd. Dat was snel gerealiseerd, omdat er een vrije groep/stop aanwezig was. In de toekomst komen wellicht de kosten voor een uitbreiding van de (sub)groepenkast ook voor rekening van de eigenaar van de parkeerplek.  Een week later heeft de Nuon de Laadpaal geplaatst en het laadpunt aangesloten.


Zelf investering betalen

De VVE Bewonersgarage heeft voor deze installatie geen voorinvestering gedaan, waarbij de eigenaar door eigen bijdragen van elke (nieuwe) elektrisch rijder aan de VVE (extra terug) betaalt. De eigenaar betaalt conform het besluit van de VVE alle kosten van de bekabeling en de plaatsing van het laadpunt zelf, de installatie, en natuurlijk zijn stroomgebruik. Zijn investering is ruim 2.000 euro exclusief BTW. Volgens hem heeft hij dat er binnen een jaar uit, omdat stroom goedkoper is dan diesel en omdat er voor elektrische voertuigen geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd is.


Nuon

Ervaren monteurs zorgen voor de installatie en onderhoud. De Nuon verzorgt ook alle administratie en facturatie. Dat gaat alleen goed met een laadpas van MTC/NUON via multitankcard.nl, of Travelcard (oid).  U dient een laadpas van MTC/NUON voor het laden in de garage aan te vragen! Andere opties worden niet geaccepteerd door de VVE, want alleen dan krijgt de VVE Bewonersgarage een creditnota voor het bij de eigenaar van de laadpaal in rekening gebrachte elektriciteitsverbruik. De stroomkosten voor het laden van de stroom en de kosten van de rest van de parkeergelegenheid zijn dan gescheiden. Ook voor klanten die geen stroom van Nuon hebben. Dat gaat via op afstand uitlezen van het verbruik.


Wilt u meer weten?

Bericht het bestuur via . Er moet gekeken worden naar de stroom die naar uw plek gaat. Het kan niet meer via een subgroep. Dat belast de bestaande kabels te veel. Dat wordt voorkomen door vanaf het centrale punt van de invoer (aan de Anne Frankstraat) stroom kabels te trekken om elders laadmogelijkheden te creëren. Een wellicht kostbare investering, die beter samen met andere (nieuwe) gegadigden gedeeld kunnen worden. Het bestuur schakelt daartoe ook de technische dienst in van de garage voor advies.
U kunt ontact opnemen met Nuon Emobility via of 088-3637991. Melden dat het gaat om een laadmogelijkheid voor de parkeergarage Markenhoven.

De (sub)groepenkast
Aanleggen stroomkabel
Plaatsen laadpaal
De laadunit
Opladen
Gereed

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online