Main menu

pgvk

Onderzoek naar laadpunten

stroomIn de laatste ledenvergadering heeft een VVE-lid zich bereid verklaard om samen met andere leden e.e.a. uit te zoeken om oplaadpunten in de bewonersgarage te realiseren. Vanmiddag liepen medewerkers van NUON Electrisch Vervoer, samen, met de (nu nog) eenmanscommissie laadpunten en de voorzitter door de garage. Eerst werd het centrale punt van de invoer van stroom voor de gehele garage bekeken. Vanaf die plek kunnen uiteraard kabels getrokken worden om elders laadmogelijkheden te creëren.

 

Simpele oplossing?
Na een loop door de bewonersgarage werden echter meteen al andere mogelijkheden gezien om snel een verbinding te maken naar een parkeerplek. De hele garage is namelijk voorzien van kabelgoten met stroompunten. Hierdoor zou vanuit de kabelgoot een kabel gelegd moeten worden naar een parkeerplek. Bij die parkeerplek kan NUON dan aan die kabel een oplaadpunt kunnen monteren, met daar een digitale (kleine) verbruiksmeter. Die techniek heeft NUON nu al in huis. En komt zelfs met nog goedkopere varianten. De verrekening van het stroomgebruik loopt dan tussen de autoladers en de VVE Bewonersgarage.

 

NIET DOEN!
Echter de "eenvoudige" oplossing, om stroom af te takken,  lukt niet vanwege "vermogens-grenzen". Gelet op het vermogen dat nodig is bij opladen, weet Parkeergebouwen uit ervaring dat de aansluitpunten op een aparte groep dienen te komen. Extra kabels (vanaf de meters en dus extra investeringen) zijn dan nodig. Ook hebben sommige auto's genoeg aan 220 Volt, andere wensen 360 Volt. Daarnaast kan het aantal te laden auto's op de bewonersinstallatie op grenzen stuiten.  Tevens is iedere plek van een eigenaar. Groeperen rond een laadpunt wordt veel lastiger en lijken kosten voor de eigenaar die electrisch wil rijden toe te nemen met de lengte van de kabeles. Alles wordt verder uitgezocht. Wordt dus vervolgd. Heeft u intresse om deel te nemen in de commissie, of in een laadpunt stuur dan een mail aan het bestuur via e-mail:

andersstroom

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389

bestaat uit:

Paul Busker. Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Nick Oud en Thomas Darlavroix. Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online