Het elektrisch vervoer groeit: in Nederland rijden ruim 130.000 elektrische auto’s waarvan een belangrijk deel in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Dit vraagt om een aanzienlijke groei van laadinfrastructuur in de openbare ruimte, rond bedrijven en bij woningen. Voor bewoners die in een VvE wonen, kan het plaatsen van een laadpunt in de bestaande gezamenlijke parkeervoorziening veel vragen oproepen.


In het bezit van eigen parkeerplaats
Elektrisch rijders die in het bezit zijn van een eigen parkeerplaats komen niet in aanmerking om een openbare laadpaal aan te vragen. Op eigen terrein, zoals parkeerhoven en garages bij appartementencomplexen, zijn laadpunten nog niet eenvoudig te realiseren. Wanneer een bewoner een laadplek wil, moet dat geregeld worden via de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit brengt ingewikkelde vragen met zich mee, bijvoorbeeld over de verdeling van de kosten en het eigendomsrecht. Ook technische vraagstukken vormen obstakels voor het realiseren van laadpunten. Hierdoor blijft de realisatie van laadpunten bij appartementen fors achter.


Brochure elektrische auto’s binnen de VvE
Natuurlijk willen we de e-rijder graag op weg helpen. Onder leiding van de gemeente Rotterdam hebben de G4 steden daarom samen met MRA-Elektrisch de brochure Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE laten maken. Hier hoort ook een Juridische Toolkit bij. Deze brochure biedt een handleiding om te komen tot een toekomstbestendige aanpak voor het plaatsen van laadinfrastructuur binnen een VvE.

 

Bron: https://www.mra-e.nl/nieuws/laadpunt-elektrische-auto-via-vve/