Main menu

pgvk

Motorplaatsen beschikbaar

motorstalling2Op dit moment zijn er twee motorstallingsplaatsen beschikbaar. Een daarvan is gelegen aan de rechter muurkant bij binnenkomst via de bewonersspeedgate. De plekken mogen alleen voor een motorfiets gebruikt worden. De bijdrage per maand is 80 Euro.

Het bestuur heeft op donderdag 26 juni de motorstallingsplaatsen nogmaals onderwerp gemaakt van discussie in de Algemene ledenvergadering (ALV). De conclusie van de vergadering was de wens om de motorstallingsplaatsen te behouden, maar dat moet wel formeel mogelijk zijn en zodanig worden geregeld en vastgelegd. Hoe dat vorm te geven wordt nader uitgezocht en hier wordt in een vergadering voor het eind van dit jaar op teruggekomen. Vooralsnog wordt het besluit dat hierover in de vergadering van 20 juni 2013 is genomen in uitvoering gebracht.

 

Voorgaande houdt in dat de motorstallingsplaatsen beschikbaar blijven en dat de stallingsovereenkomst contractueel anders wordt ingericht. Zo wenst de ALV dat in de garage alleen motorvoertuigen (dus geen brommer/bromscooter/(snor-)fiets) staan en een stallingsovereenkomst met stallingsplicht, dat wil zeggen dat de plaatsen ook daadwerkelijk dagelijks ingenomen worden door een motorfiets (behoudens een vakantie e.d.). Ook zal de overeenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. De nieuwe contracten gaan in tot en met 31 december 2014. Daarna bestaat er de mogelijkheid van jaarlijkse verlenging. De prijs is € 80,- per maand. De ALV geeft de voorkeur aan gebruikers die binnen het complex Markenhoven wonen.

 

Heeft u belangstelling voor een motorstallingsplaats wees er dan snel bij en reageer via e-mail   onder vermedling van motorstallingsplaats.

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online