Main menu

pgvk

Reactie op voorzittersbrief

ALVPG2016Bewoners binnen het complex VVE Markenhoven (de appartementen) hebben gisterenavond een zeer tendentieuze brief ontvangen namens voorzitters van besturen VvE’s Hof1, Hof2, Hof3, Stadsvilla B, Stadsvilla C en Stadsvilla D. 


Bestuurder VVE is uitvoerder van besluiten ALV

Opgeroepen wordt in de brief tot het ophalen van handtekeningen om een ALV uit te schrijven van VVE Koopparkeerplekken Markenhoven, voor slechts een agendapunt. Gesuggereerd wordt dat het bestuur van de VVE Koopparkeerpplekken een enorme invloed zou hebben in de totale structuur van Markenhoven. De schrijfster van deze brief (nota bene oud bestuurster Hof 3) gaat er aan voorbij dat het bestuur van een VVE wettelijk geen zelfstandige bevoegdheid heeft en alleen optreedt op basis van het mandaat van de leden. Dat is waar het bestuur van VVE Koopparkeerplekken zich steeds aan heeft gehouden.

Onjuist en zeer kwalijk is de tekst van de schrijfster op het punt dat besluiten die een bestuur in een hoger gelegen VVE binnen Markenhoven, zoals verzekeringen, in hoge mate bepaald wordt door het bestuur van de VVE Koopparkeerplekken. Dat bepalen nu juist de leden van de VVE Koopparkeerplekken. Het bestuur voert het ALV-besluit dus slechts uit.

Dat leden van bovengelegen VVE-en, zoals Stadsgenoot en Parkeergebouwen, dwars kunnen liggen op het door de leden van VVE Koopparkeerplekken gegeven mandaat, is mogelijk, maar de akte geeft daarvoor een regeling waarbij aan de leden mandaat wordt gevraagd. En door de leden wordt dat mandaat gegeven om als bestuur meteen die juiste stappen te kunnen zetten om tot uitvoering van besluiten over te kunnen gaan. Daarbij zal het andere lid van de bovengelegen VVE met goede argumenten moeten komen om iets anders te willen, dat niet strookt met het gegeven mandaat. Zie voor de structuur in Markenhoven het bericht: Gesprek met Stadgenoot.


Waar draait het dan wel om?

Het draait bij de schrijfster en voorzitters om iets heel anders. Dat gaat met name om het wederom frustreren van het uitvoeren van de rest van de agenda die vorig jaar op de ALV van VVE Koopparkeerplekken voorlag. Deze punten zijn toen bewust niet behandeld door toedoen van feitelijk in de ALV aanwezige bestuursleden van de appartementsVVE-en (en dat terwijl zij niet eens voldoende stemmen hadden, maar de toemalige technisch voorzitter van de ledenvergadering faciliteerde hen daar wel bij, gesoufleerd door de administrateur). Dat frustreren van het uitvoeren van die agendapunten gaat dus weer gebeuren als de schrijfster wordt mandateerd, voor slechts een agendapunt, terwijl leden in 2015 aan het bestuur via machtigingen op alle agendapunten mandaat in positieve zin hadden afgegeven.

De vorig jaar doorgeschoven agendapunten hebben vooral betrekking op het veranderen van administrateur (dat is ook de verzekeraar/uitvoerder Newonmij), het leggen van de meer kosten voor de doorbelaste verzekeringspremie bij die VVE-en waar lekkages ontstaan (omgerekend over de appartementen gaat het om eurocenten!), toegang externen op het Februariplein en het  benoemen van een eigen bestuursteam. Zie voor meer informatie het Verslag van de ALV 2015.


Eigen team

Het bestuur van de VVE Koopparkeerplekken is de brief van een deel van de voorzitters niet rechtstreeks toegezonden. Uw bestuur werd gewezen op het bestaan van de brief door leden van de VVE Koopparkeerplekken. Wel heeft het bestuur van de Hof 3 eerder de namen laten weten als beoogd bestuursleden. Het bestuur van VVE Koopparkeerplekken heeft daarop laten weten dat de gang van zaken niet in lijn is met "goed bestuur" (besturen bemoeien zich niet met elkaars besturen), en vertrouwt op haar eigen (beoogd) team. Wel zijn er bedenkingen geuit bij de door Hof 3 naar voren geschoven personen. Net zoals bij de persoon die in de vergadering in 2015 door anderen naar voren is geschoven/zichzelf naar voren schoof.

Het huidige bestuur beoogt nog steeds uitbreiding door leden van de VVE die passen in het zittende team om alle in- en externe leden van de VVE Koopparkeerplekken onafhankelijk te vertegenwoordigen.

ALV 2016
Voor de goede orde. Volgende week staat een afspraak met de kascommissie voor de moeizaam tot stand gekomen jaarstukken 2015. Wat daar ook uit zal komen, wordt u voorgelegd  in de eerstkomende algemene ledenvergadering. Dat gaat ook over de contracten met Parkeergebouwen en de afhandeling van de in 2015 terzijde geschoven agendapunten, zoals het veranderen van de dienstverlener Newomij (met redenen).

 

Het tijdstip van deze eerstvolgende ALV Koopparkeerplekken is bij deze uitgeschreven op woensdag 7 december a.s. om 20.00 uur. De agenda, stukken en de vergaderplek worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.


Het bestuur VVE Koopparkeerplekken Markenhoven.

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online