Main menu

pgvk

Klachtenmeldpunt

In de algemene ledenvergadering van juni 2014 is de toegangswijziging van de garage Markenhoven ter sprake gekomen. De vergadering deelde verschillende negatieve ervaringen. Het bestuur wil structurele verbeteringen afdwingen bij Parkeergebouwen. Daarom is afgesproken dat wanneer er problemen zijn dit gemeld wordt bij het bestuur. Alleen op die manier kan het bestuur zicht krijgen op de knelpunten. Bekijk ook eens de Veel gestelde vragen. Vul alstublieft alle velden in.

Uw Naam(*)
Uw naam is niet ingevuld.

Uw Email(*)
Uw E-mailadres is niet ingevuld.

U bent?(*)
Maak een keuze.

Parkeerpleknummer:(*)
Uw parkeerpleknummer is niet ingevuld.

Uw pasnummer:(*)
Op uw pas staat onder de tekst "Bewoners 24 uur Nr. " Vul dat nummer in, wanneer uw klacht over de pas gaat.

Vink aan wat het probleem is:(*)

Maak een keuze.

Wanneer deed de klacht zich voor?(*)

U heeft de datum van de klacht niet ingevuld

Hoe laat was dat?(*)
U heeft de tijd, wanneer het gebeurde, niet ingevuld.

Omschrijf uw klacht:(*)
Geef hier in uw eigen woorden weer wat de aanleiding is van uw klacht.

U kunt het vak groter maken door de rechter onderhoek te verslepen. U kunt hier ook uw gekopieerde tekst uit Word plakken (ctrl V).

U krijgt na versturen een bevestiging dat uw klacht is ingediend (ook via het door u ingevoerde e-mailadres). Uw ingediende klacht komt ook terecht bij en wordt meteen doorgezonden naar:

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online