Main menu

mark2

CityTree

CityTrees1a
Vrijdagmiddag 1 december 2017, in de vrieskou, was er een heus oploopje op het Markenplein. Wethouder Pieter Litjens had een uitnodiging verstuurd voor de onthulling van de CityTree. Aanwezig: politici, pers, belangstellenden, de fabrikant en een paar bewoners van Markenhoven en de Valkenburgerstraat.


Vandaag is het eerste CityTree paneel onthuld door Wethouder Pieter Litjens (VVD) en Jeanine van Pinxteren, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie centrum. Dit is de eerste van acht in totaal die in de Valkenburgerstraat geplaatst gaan worden. Vier aan elke zijde, om de 80 meter. De panelen bevatten aan beide kanten een filter van mos en plantjes die de fijnstof, CO2 en zelfs stikstofoxiden (NO2) opneemt. Dat moet de luchtkwaliteit verbeteren. In het geplaatste exemplaar zitten ze nog niet, maar er komen ook ventilatoren, om de ongezonde lucht door het bio-filter heen te krijgen. Daarnaast is er een wateropslag, pompen om de planten water te geven en elektronica om te regelen en te meten. De elektriciteit komt van zonnepanelen er bovenop.


Proef

Het is een proef, omdat de GGD Amsterdam eerder liet weten dat de werking van de citytrees “uitermate onwaarschijnlijk” is. Maar juist door er 8 stuks in een straat te plaatsen wil de gemeente in 2018, in een periode van 6 tot 10 maanden een proefopstelling in de Valkenburgerstraat faciliteren. De fabrikant meent dat door een strategische plaatsing van de plantjes op de lokale luchtstromen van groot belang is. Alle meetresultaten kunnen bewoners volgen via een QR-code.


Bewoners

De bewoners vinden het fijn dat de politiek eindelijk door heeft dat het zo niet langer kan met de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat. De wethouder laat met zijn oplossing echter duidelijk zien dat hij kiest voor verkeer. Daar is ie van. Als hij echt begaan is met de gezondheid van de bewoners in deze straat dan had hij al voor 2015 actie ondernomen. De rechter in het geschil tussen Milieudefensie en de Staat geeft duidelijk aan dat overheid op korte termijn de concrete acties moet ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En die acties moeten dan ook wel werken. Of die CityTrees echt helpen weten de bewoners pas over 9 maanden. De bewoners willen dus nu een bronaanpak. Net zoals de GGD"Amsterdam zegt: "Bij voorkeur wordt de uitstoot beperkt aan de bron: gemotoriseerd wegverkeer, et cetera. Daardoor nemen de concentraties NO2, roet en PM10 (en andere componenten) in drukke straten af.


Hoe verder

De bewoners willen dat de gemeente een visie ontwikkelt op de Valkenburgerstraat en omgeving. Samen met de bewoners. Bewoners dromen over een groene oase in deze betonwoestenij. Zij willen in ieder geval de beloofde stadsstraat na oplevering van dit complex Markenhoven in 1997. Iedereen is voorstander van een autoluwe binnenstad. Er moet dus een oplossing komen voor het verkeer, dat er desnoods onderdoor mag en een AMSTEL-IJPARK er boven. Daarover wordt gepraat met de gemeente. Het blijft dus niet bij deze proef. Bewoners spreken al jaren met de partijen die nu bij de plannen van de gemeente betrokken worden. Aangekondigd is ook dat in maart 2018 begonnen wordt met de vergoening van de IJ-tunnelmond. Verdere vergroening van de Valkenburgerstraat zelf staat pas in het vierde kwartaal  2018 in de planning.


Achtergrond

De luchtkwaliteit is in de Valkenburgerstraat door het drukke verkeer slecht. Door Milieudefensie, de Waag (beide met bewoners), maar ook de GGD Amsterdam meten dat de Europese norm voor Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstraat fors wordt overschreden. Per 2015 is die Europese norm 40 μg/m³ voor Stikstofdioxide (NO2). De metingen zitten daar boven. Dat is een gezondheidsprobleem.

CityTree op het Markenplein
Wethouder Litjens van verkeer (VVD) verwelkomt de aanwezigen
De oficiële opening door Pieter Litjens en Jeanine van Pinxteren
Het filter (mos en plantjes)

VVE Markenhoven

Het complex Markenhoven bestaat uit 3 Hoven en 4 Stadsvilla's, een ondergrondse parkeergarage en bedrijfsruimten.

Ieder Hof, Stadsvilla en parkeergarage heeft zijn eigen VVE('s) met een bestuur.

Samen vormen zij de VVE Markenhoven, met een eigen bestuur.

Markenhoven bestaat uit 2 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VvE Markenhoven de 7 gebouwen (Hoven en Stadsvilla's). Kamer van Koophandel nr.: 53828100
  • VvE Markenhoven (de 7 gebouwen plus de VVE Parkeergarage). Kamer van Koophandel nr.: 53828178

Bestuur  VVE Markenhoven (VVE 524)

Het bestuur van VVE Markenhoven (verzekeringen) bestaat uit:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via:
______________________________________________

Bestuur  VVE 7 gebouwen Markenhoven (VVE 525)

De bestuursleden van VVE 7 gebouwen Markenhoven (de hydrofoor) zijn:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via: