Main menu

mark2

Vergroenen entrees aan Valkenburgerstraat

vergroening entrees
Alle VVE-leden ontvingen van de beheerder onderstaande bericht over het plan om de entrees aan de Valkenburgerstraat te vergroenen. De uitvoering start in mei. Nader bericht volgt.

 

Wijziging plan
Er komen alleen (kleine lage) planten in de volle grond in de geveltuinen. Dus niet op of bij de trappen van de doorgangen naar de pleinen zelf, daar komen alleen plantenbakken. De plantenbakken op de trappen naar het Februari- en Koerierstersplein zijn onderdeel van het plan voor vergroening van de entrees van Markenhoven en de doorgangen naar de pleinen. Ze maken dus integraal deel uit van het concept en het beplantingsplan en passen binnen het budget dat Stadsdeel Centrum ter beschikking heeft gesteld.

 

Bericht Newomij
In 2022 is in de verschillende algemene ledenvergaderingen van de VvE Koopwoningen van Markenhoven het initiatief gepresenteerd voor vergroening van de entrees naar het Februari- en Koerierstersplein. Dit initiatief bestaat uit (i) het plaatsen van plantenbakken op de trappen van de doorgangen naar het Februari- en Koerierstersplein aan de zijde van de Valkenburgerstraat en (ii) het aanleggen van geveltuinen bij de entrees van de aangrenzende panden van Markenhoven aan de Valkenburgerstraat.

Tijdens deze ledenvergaderingen is gebleken dat er onder de bewoners veel draagvlak voor deze vergroening is. De voorzitters van de VvE's zijn toen gemandateerd om in een vervolgstadium te beslissen over dit initiatief.

 

In navolging op de ledenvergaderingen is het initiatief samen met de Gemeente Amsterdam verder uitgewerkt en zijn de definitieve plannen recentelijk in de Hoofd VvE van Markenhoven gepresenteerd. De Hoofd VvE Markenhoven heeft daarbij akkoord gegeven voor het uitvoeren van de vergroeningsplannen, op basis van de lage variant. Dit houdt in dat er in de geveltuinen alleen lage beplanting geplaatst zal worden.

 

Lage variant met metalen plantenbakken op de trappen
Er zullen dus geen klimplanten tegen de gevels van de panden aangebracht worden. De vergroening zal volledig door de Gemeente Amsterdam bekostigd worden, omdat hiervoor subsidie is aangevraagd via Centrum Begroot. Deze subsidieaanvraag is gehonoreerd. Dit betekent dat de plaatsing van de plantenbakken en de aanleg van de geveltuinen, inclusief beplanting, dan ook geheel kosteloos voor de VvE's van Markenhoven zal kunnen plaatsvinden.

Voor de beplanting van de geveltuinen en de bakken is een professioneel beplantingsplan opgesteld door een landschapsarchitect. Hierdoor is een uniforme beplanting voor de geveltuinen van de verschillende panden van Markenhoven gegarandeerd. Daarbij is het beplantingsplan tevens afgestemd op het beplantingsplan voor de vergroening van de Valkenburgerstraat, als onderdeel van Knowledge Mile Park.

 

Onderhoud
Het onderhoud van de geveltuinen zal volledig worden uitbesteed aan een professionele hovenier, die 4 maal per jaar groot onderhoud zal uitvoeren. In aanvulling op dit professioneel uitgevoerde onderhoud door de hovenier kunnen bewoners zelf aanvullend onderhoud uitvoeren, zoals onkruid wieden, uitgebloeide bloemen verwijderen en zwerfafval opruimen.

 

Uitvoering
De vergroening zal gefaseerd plaatsvinden. In de eerste fase zullen de doorgangen naar de pleinen vergroend worden. Hierbij zullen cortenstalen bakken met beplanting op de trappen tussen de panden geplaatst worden. Deze bakken zullen in de eerste week van mei geplaatst worden. In de tweede fase zullen de geveltuinen aangelegd worden. Dit zal in de loop van het jaar gebeuren, wanneer de Valkenburgerstraat heringericht en vergroend wordt in het kader van Knowledge Mile Park. U wordt hierover nader geïnformeerd, zodra bekend is wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden.

 

Voor eventuele vragen met betrekking tot de vergroening kan contact opgenomen worden met Ramón van Deelen - Initiatiefnemer ().

 

Bijlage: Beplantingsplan

 

VVE Markenhoven

Het complex Markenhoven bestaat uit 3 Hoven en 4 Stadsvilla's, een ondergrondse parkeergarage en bedrijfsruimten.

Ieder Hof, Stadsvilla en parkeergarage heeft zijn eigen VVE('s) met een bestuur.

Samen vormen zij de VVE Markenhoven, met een eigen bestuur.

Markenhoven bestaat uit 2 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VvE Markenhoven de 7 gebouwen (Hoven en Stadsvilla's). Kamer van Koophandel nr.: 53828100
  • VvE Markenhoven (de 7 gebouwen plus de VVE Parkeergarage). Kamer van Koophandel nr.: 53828178

Bestuur  VVE Markenhoven (VVE 524)

Het bestuur van VVE Markenhoven (verzekeringen) bestaat uit:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via:
______________________________________________

Bestuur  VVE 7 gebouwen Markenhoven (VVE 525)

De bestuursleden van VVE 7 gebouwen Markenhoven (de hydrofoor) zijn:

Voorzitter: M. Broere

Secretaris: P. Busker 

Het bestuur van VVE Markenhoven kunt u mailen via: