Main menu

mark2

Deadline 1 maart voor 29.000 erfpachters nu toch van de baan

Zo’n 29.000 huiseigenaren kregen in eerste instantie veel minder tijd om een keus te maken in het nieuwe erfpachtstelsel. Ná 1 maart pas beslissen kon ze immers veel geld gaan kosten. Dankzij een motie van vijf partijen donderdag is deze deadline nu toch van de baan.

UPDATE: onderstaand artikel in de Amsterdambijlage van NRC was al naar de drukker toen zich een nieuwe ontwikkeling aandiende in deze zaak. De Amsterdamse gemeenteraad nam donderdag 15 februari een motie aan van CDA, Partij voor de Dieren, Partij voor de Ouderen, D66 en VVD. Daarmee krijgen erfpachters met een erfpachtcontract dat valt onder AB1994 uitstel tot 1 januari 2020 om een besluit te maken.


Artikel d.d. 14 februari:

Een groep Amsterdamse erfpachters kan voor tienduizenden euro’s extra kosten komen te staan als zij niet voor 1 maart hun huidige voorwaarden verlengen. Daar wijst makelaar Kees Kemp van makelaardij Broersma op. Kemp heeft een spoedmail uitgestuurd naar zijn cliënten en andere makelaars, omdat volgens hem de regeling niet goed onder de aandacht wordt gebracht.

Het gaat om 29.000 woningen waarbij het erfpachtcontract is opgesteld op basis van de Algemene Bepalingen (rechten en plichten) van 1994. Dat gaat om huizen die gebouwd (of herbouwd) zijn tussen 1994 en 2000 in bijvoorbeeld de Oostelijke Eilanden en Watergraafsmeer. In deze bepaling is de mogelijkheid opgenomen voor erfpachters om het lopende tijdvak en de afkoopsom eenmalig te verlengen met 50 jaar. Dat scheelt in geld en maakt ook de latere overstap naar het eeuwigdurend erfpachtstelsel minder duur. Makelaar Kemp heeft voorbeelden waarbij het te betalen bedrag honderdduizend euro scheelt.

Waar ging het ook alweer om? Het draait allemaal om de overstap naar het in oktober ingevoerde eeuwigdurende erfpachtstelsel. Daarbij wordt nog één keer het bedrag bepaald dat huiseigenaren moeten betalen voor het gebruik van de grond onder hun huis, waarna ze dit in termijnen of in één keer kunnen afkopen. Daarvoor moeten de huidige contracten van voortdurende erfpacht, waarbij meestal na 50 jaar een nieuw erfpachtbedrag wordt bepaald, worden omgezet naar het nieuwe systeem. Tot 2020 worden erfpachters verleid met ‘gunstige voorwaarden’. Zo wordt de WOZ-waarde van 2014 of 2015 gebruikt en is er een overstappremie van 25 procent korting.


Nieuwe afkoop per 1 maart

Maar erfpachters met een erfpachtcontract onder AB1994 hebben die tijd niet, omdat zij voor 1 maart moeten beslissen of ze gebruik willen maken van hun uitzonderingsregeling rond afkoop. Op 1 maart gaan namelijk nieuwe afkoopinstructies in. Makelaar Kemp raadt erfpachters met AB1994 aan dan ook meteen via de gemeentewebsite een aanbieding aan te vragen. Die aanbieding brengt de kosten van zowel het oude als het nieuwe systeem in kaart en biedt de mogelijkheid een keuze te maken.

De gemeente beloofde deze week in een brief alle aanvragen die voor 1 maart binnen zijn te behandelen met de oude regeling in acht en ‘ruimhartig’ om te gaan met de binnengekomen aanvragen. Maar de gemeente vindt ook dat erfpachters geïnformeerd zijn: via brief, de online rekentool en de informatiemarkten die werden georganiseerd. Erfpachters zijn, volgens de woordvoerder, van harte welkom om voor meer informatie te bellen.

 

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/16/voor-1-maart-al-de-beslissende-keuze-maken-a1592189