Main menu

mark2

Omgevingsvergunning. Bezwaarschrift. VvE

RW

Vraag
Een individueel lid van de VvE vraagt een omgevingsvergunning bij de gemeente.  Dat mag, is mij zover duidelijk ook als gemeenschappelijk bezit betreft. Publieksrechtelijk.
Het maakt de gemeente bij een omgevingsvergunning (eigenlijk dus) niet uit wie de eigenaar is. 

In de aanvraag omgevingsvergunning stelt het lid dat hij eigenaar is van het perceel (dit is onjuist). Het lid is wel belanghebbende. Had de gemeente dit moeten zien, moeten checken?


Mag de aanvraag gezien worden als 'valsheid in geschrift' (klinkt wat zwaar) en daardoor niet geldig? Heeft de gemeente een informatieplicht naar de VvE (of het bestuur) als eigenaar van het pand vanwege bouwen aan het gemeenschappelijk bezit.  Los van een publicatie op de site van de gemeente. En als de gemeente een informatieplicht heeft op welk moment? Op het moment van aanvraag dan wel op het moment van het verstrekken van vergunning.

Het lid heeft de VvE/het bestuur niet geinformeerd bij de aanvraag. Dat hoeft ook pas als het lid een omgevingsaanvraag heeft ontvangen.
Dit staat los van de instemming die het lid sowieso nog moet aanvragen bij de VvE.

1 De stelling dat het de gemeente eigenlijk niets uitmaakt wie de eigenaar is, is onjuist. De aanvraag moet op verschillende niveaus kloppen. Allereerst moet die aanvraag sec als aanvraag geldig zijn. Deze moet voldoen aan de criteria gesteld in art. 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit artikel definieert een aanvraag als: "een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen". Je kunt pas belanghebbende zijn als je een redelijkerwijs kunt verwachten dat je de aangevraagde vergunning daadwerkelijk kunt uitvoeren. Als je een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvraagt waarbij je beoogt te gaan bouwen in de tuin van de buren, zonder dat je bewijs levert van toestemming van de buren, heb je geen redelijke verwachting de vergunning daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en daardoor ben je geen belanghebbende. De gemeente zou je moeten vragen aan te tonen dat je toestemming hebt om je plannen uit te voeren. Als je daar niet in slaagt, kan het verzoek buiten behandeling gelaten op grond van art. 4:5 Awb.
Dus ja, de gemeente moet dat controleren.
Publicatiemomenten zijn bij het aanvragen en bij het beschikken. De gemeente mag ervan uitgaan dat de reguliere publicaties voldoende zijn. Een persoonlijk in kennis stellen van al diegenen die mogelijkerwijs belanghebbende zijn, is niet aan de orde.
Inmiddels is gebleken dat de aanvraag is gedaan en dat de gemeente onjuist is geïnformeerd. Ik zou denken dat het nu op de weg van de VvE ligt om de gemeente te informeren over de onjuiste informatie. Als de VvE dat niet doet, loopt zij het risico te moeten verantwoorden waarom ze dat niet heeft gedaan, wetende dat de gemeente onjuist werd geïnformeerd.
Beoordeel:
*****
Reactie van de vraagsteller
Met heel veel dank voor het antwoord.
Ik ben er blij mee. Het geeft weer meer duidelijkheid.
De gemeente moet dus controleren of de eigendomssituatie juist wordt weergegeven in de aanvraag.
En er moet een redelijke verwachting zijn dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Als ik nog een vraag in deze kwestie mag stellen...

De belanghebbenden begrijp ik, dat dit een te ongrijpbare groep kan zijn/is voor de gemeente en dat publicatie dan volstaat op internet/in de krant.
Maar de VvE is eigenaar, is een eigenaar dan gelijkgesteld aan een belanghebbende?
Een VvE...die van niets weet en ook niets vermoedt, het lid heeft ook niets heeft gemeld aan de beheerder moet dan toevallig op internet/... de omgevingsaanvraag of in dit geval nog erger, de beschikking aantreffen. Het bezwaartermijn kan dan zelfs al verlopen zijn en kan dan niets meer naar de gemeente.


Je zou denken het is niet meer dan normaal dat het lid meldt bij de vereniging/het bestuur, dat je een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt/hebt aangevraagd. dat is in dit geval niet gebeurd (maar die verplichting lees ik ook niet terug in onze splitsingsakte).
Het lid weet wel dat er nog toestemming/instemming bij bouwen aan gemeenschappelijke zaken uit de vereniging moet worden aangevraagd. Dit staat ook in de splitsingsakte.
Bij mijn weten is de VvE geen eigenaar, maar is wel de (wettelijk verplichte) verzameling van eigenaren. De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Indien de bouwplannen van de aanvrager een gevolg van enig belang hebben voor het gemeenschappelijke belang waarvoor de VvE verantwoordelijk is, dan is de VvE belanghebbende.
Gezien de bepaling in de splitsingsakte, is het van belang om na te gaan aan de hand van de aanvraag of de bouwplannen inderdaad raken aan gemeenschappelijk eigendom. Als dit zo is, dan is het verstandig om dit kenbaar te maken aan de gemeente.